Osnovna ideja

Međunarodni festival lutkarstva onsovali su Davor Dragojević i Ljiljana Burzan Nikolić, u okviru NVO Dječji umjetnički centar, a podržavaju ga vladine i nevladine institucije, gradski organi, te privredni subjekti, fondacije i brojni pojedinci.

Koncepcija programa festivala

Osnovu Festivala čini takmičarski program, koji obuhvata najmanje četiri pozorišne produkcije iz cijelog svijeta (najmanje jedna iz Crne Gore), o kojima odlučuje međunarodni tročlani žiri koji se bira iz redova svjetski afirmisanih pozorišnih umjetnika i teatrologa (od kojih je jedan iz Crne Gore). Pored takmičarskog, ukoliko se steknu uslovi, Festival može imati i prateće programe u vidu predstavljanja dječjih glumačkih grupa, plesnih grupa, muzičkih numera i sl.

Kriterijum za selekciju predstava

Osnovni kriterijum za selekciju predstava je njihov umjetnički kvalitet. O kvalitetu predstava koje konkurišu za zvaničnu selekciju odlučuje selektor Festivala. Selekcija mora biti završena najmanje 60 dana prije početka Festivala.