Sponzorišite nas

NVO Dječiji umjetnički centar, Podgorica

Matični broj: 02327422-302

Broj tekućeg (poslovnog) računa: 510-6585-73 CKB