Program Festivala 2012

Nedjelja, 9. septembar 2012.

PODGORICA, KIC BUDO TOMOVIĆ

       20:00   Svečano otvaranje Festivala
       20:15   „Čarobni kamen“, Gradsko pozorište Podgorica, CRNA GORA

Ponedjeljak 10. septembar 2012.

PODGORICA, KIC BUDO TOMOVIĆ

       18:00   „Palčica“ Teatar lutke i glumca, Valbžih, POLJSKA
       20:00   „Palčica“ Teatar lutke i glumca, Valbžih, POLJSKA

TIVAT, PORTO MONTENEGRO, KOD GALERIJE PIZANA

       20:00   „Prljavo krilo“ Pozorište lutaka Davida Zauzole, Santjago, ČILE

TUZI, KIC

       13:00   „Čarobni kamen“ Gradsko pozorište Podgorica, CRNA GORA

Utorak, 11. septembar 2012.

PODGORICA, KIC BUDO TOMOVIĆ

       18:00   „U tami“ Dečje pozorište Subotica, SRBIJA
       20:00   „U tami“ Dečje pozorište Subotica, SRBIJA

BIJELO POLJE, CENTAR ZA KULTURU

       13:00   „Palčica“ Teatar lutke i glumca, Valbžih, POLJSKA

BUDVA, SCENA IZMEĐU CRKAVA

       20:00   „Prljavo krilo“ Pozorište lutaka Davida Zauzole, Santjago, ČILE

Srijeda, 12. septembar 2012.

PODGORICA, KIC BUDO TOMOVIĆ

       18:00   „Začarana kočija“ Mali lutkarski teatar Slon, Sofija, BUGARSKA
       20:00   „Začarana kočija“ Mali lutkarski teatar Slon, Sofija, BUGARSKA

HERCEG NOVI, DVORANA PARK

       14:00   „U tami“ Dečje pozorište, Subotica, SRBIJA
       17:00   „U tami“ Dečje pozorište, Subotica, SRBIJA

CETINJE, ZETSKI DOM

       13:00   „Palčica“ Teatar lutke i glumca, Valbžih, POLJSKA

Četvrtak, 13. septembar 2012.

PODGORICA, KIC BUDO TOMOVIĆ

       18:00   „Prljavo krilo“ Pozorište lutaka Davida Zauzole, Santjago, ČILE – SALA DODEST!
       20:00   „Prljavo krilo“ Pozorište lutaka Davida Zauzole, Santjago, ČILE – SALA DODEST!

PODGORICA, GLAVNI GRADSKI TRG

       21:00   Proglašenje pobjednika i zatvaranje Festivala

Petak, 14. septembar 2012.

ROŽAJE, CENTAR ZA KULTURU

       13:00   „Začarana kočija“ Mali lutkarski teatar Slon, Sofija, BUGARSKA

KOLAŠIN, CENTAR ZA KULTURU

       13:00   „U tami“ Dečje pozorište, Subotica, SRBIJA

Prateći program

Svakog dana trajanja Festivala, na glavnom podgoričnom trgu će se održavati dječji programi

Nedjelja, 9. septembar 2012.

Ponedjeljak, 10. septembar 2012.

Utorak, 11. septembar 2012.

Srijeda, 12. septembar 2012.

Četvrtak, 13. septembar 2012.